English
DATE
PREMIERE
6,
November 1975

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

KONCERT DLA BEŁCHATOWA z okazji 58. Rocznicy Rewolucji Październikowej

Producers:

Cast:

(Polski) Wystąpili: Teresa May-Czyżowska, Alicja Pawlak, Adam Duliński, Zdzisław Krzywicki, Włodzimierz Saar
Underlined persons were a part of premier cast