English

Eugeniusz Nizioł

Crew: Soliści

————

Absolwent łódzkiej Wyższej Szkoły Muzycznej klasy śpiewu prof. Grzegorza Orłowa; solista Opery Łódzkiej od 1961 roku, później Teatru Wielkiego w Łodzi. W swoim dorobku artystycznym wykonywał wiele pierwszoplanowych partii barytonowych m.in. w: Don Juanie i Weselu Figara Mozarta, Kniaziu Igorze Borodina, Aidzie i Rigoletcie Verdiego, Dziewczynie z Zachodu, Madame Butterfly i Cyganerii Pucciniego, Strasznym dworze Moniuszki, Carmen Bizeta, Damie pikowej Czajkowskiego, a także m.in. w Baronie cygańskim Straussa, Wesołej wdówce Lehára, Orfeuszu w piekle Offenbacha. Artysta był także świetnym interpretatorem charakterystycznych ról drugoplanowych, których na swoim koncie ma dziesiątki w całym repertuarze Teatru Wielkiego w Łodzi. Były wśród nich spektakle: Błękitny zamek Czubatego, Diabły z Loudun Pendereckiego, Cyganeria Pucciniego, Zemsta nietoperza i Baron cygański Straussa.

Wraz z zespołem Teatru Wielkiego brał udział w zagranicznych występach m.in. w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, Niemczech, Grecji, Finlandii, Szwajcarii, Austrii i Holandii.