English

(Polski) CZY WIECIE, ŻE… Z uśmiechem w Nowy Rok!

 

zdjęcia po lewej: Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Johann Strauss (w środku u góry), Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Johann Strauss (w środku u góry), Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Johann Strauss (w środku u góry), Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Johann Strauss (w środku u góry), Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Johann Strauss (w środku u góry), Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Johann Strauss (w środku u góry), Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Johann Strauss (w środku u góry), Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Kronika opery, wyd. I 1993

 

zdjęcia po lewej: Johann Strauss (w środku u góry), Kronika opery, wyd. I 1993