English

XXV Fiodor Szalapin

fot. Chwalisław Zieliński