English

XXXVI Czarodziejski flet – 11 marca 1990

fot. Chwalisław Zieliński