Polski

Nagranie – Orkiestra Teatru Wielkiego w  Łodzi, pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego.