Polski
DATA
PREMIERY
28
kwietnia 1990

Kompozytor:

Mikis Theodorakis

GREK ZORBA

Afisz

1990

Realizatorzy:

Kierownictwo muzyczne: Aleksander Tracz
Idea spektaklu, reżyseria i choreografia: Lorca Massine
Kostiumy: Nikos Apostopoulos
Współpraca scenograficzna: Ryszard Kaja
Asystenci choreografa: Susanna della Pietra, Enrico Sportiello, Małgorzata Sładysz
Redakcja programu: Elżbieta Włodarczyk