Polski

Tytuł grany w jednym spektaklu z: „Rozświetloną nocą” i „Świętem wiosny”, pod wspólnym tytułem „Tansmania”.