Polski

Tytuł grany w jednym spektaklu z: „Lepem na muchy” i „Adagio na smyczki i ograny”, pod wspólnym tytułem „Yesterday”.