Polski
DATA
PREMIERY
4
marca 1979

Kompozytor:

Gościnne występy artystów Państwowego Akademickiego Teatru Wielkiego Opery i Baletu Białoruskiej SRR

4 i 6 marca 1979

Realizatorzy:

Obsada:

wystąpili: Swietłana Danieluk, Aleksander Dedik
dyrygent: Jarosław Woszczak
Uwaga: osoby podkreślone występowały w spektaklu premierowym