English
DATE
PREMIERE
25,
October 1976

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

KONCERT Z CYKLU SPOTKANIA Z OPERĄ W DOMIECHOWICACH dla pracowników kopalni Rogowiec.

Producers:

(Polski) Wystąpili: Delfina Ambroziak, Elżbieta Nizioł, Alicja Pawlak, Andrzej Malinowski, Jerzy Jadczak
(Polski) Fortepian: Bożena Dobrowolska
(Polski) Prowadzenie: Stanisław Dyzbardis