Polski
DATA
PREMIERY
25
października 1976

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

KONCERT Z CYKLU SPOTKANIA Z OPERĄ W DOMIECHOWICACH dla pracowników kopalni Rogowiec.