Polski
DATA
PREMIERY
5
listopada 1976

SOJUSZ ŚWIATA PRACY Z KULTURĄ

II KONCERT Z CYKLU SPOTKANIA Z OPERĄ – HALKA