Polski

POLSKI TEATR TAŃCA BALET POZNAŃSKI

Daty:

27
maja 2019

Kompozytor:

Henryk M. Górecki, Claude Debussy, Zygmunt Konieczny

Tytuł Imprezy:

AD MATREM - PSALM, POPOŁUDNIE…, LEP NA MUCHY

Realizatorzy:

Scenografia AD MATREM - PSALM: Krzysztof Pankiewicz
Scenografia POPOŁUDNIE… i LEP NA MUCHY: Conrad Drzewiecki, Marek Heliasz