Polski
DATA
PREMIERY
14
lutego 1976

Kompozytor:

Romuald Twardowski

LORD JIM

Plakat
Afisz
Program

1976

Realizatorzy:

Kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek
Reżyseria: Maria Fołtyn
Scenografia: Marian Kołodziej
Choreografia: Teresa Kujawa
Kierownictwo chóru: Zbigniew Pawelec
Redakcja programu: Stanisław Dyzbardis