Opublikowano: 11 maja 2020 17:22

CZY WIECIE, ŻE… Z HALKĄ… pod górkę!

———— Nie miał Stanisław Moniuszko wcale prostej i łatwej drogi zanim dotarł ze swoją Halką na scenę Teatru Wielkiego w Warszawie. Warszawską premierę (1 stycznia 1858) poprzedziły blisko dziesięcioletnie starania kompozytora, by przyszły symbol polskiej opery mógł się urzeczywistnić na szacownych stołecznych deskach. Halka (do libretta Włodzimierza Wolskiego) powstała początkowo jako dzieło dwuaktowe. Wystawiono je

Więcej