Polski
Opublikowano: 23 września 2020 10:00

CZY WIECIE, ŻE… Zaczęło się od śpiewu…

———— Joseph Haydn – podobnie jak jego dwaj koledzy tzw. klasycy wiedeńscy (Mozart i Beethoven) – wcale nie był z urodzenia wiedeńczykiem; jednak to właśnie w Wiedniu wszyscy trzej rozwijali swoje talenty kompozytorskie. Haydn pobierał pierwsze nauki muzyczne u J.M. Francka w Hainburgu, jednak mając zaledwie osiem lat przeniósł się do Wiednia, gdzie udzielał się

Więcej
Opublikowano: 4 września 2020 10:00

CZY WIECIE, ŻE… Klasyka wiedeńska z nazwiskami!

———— W dziejach muzyki (i nie tylko!) każdy okres ma swoje nazwiska, które niejako go firmują. Z Klasyką wiedeńską wiąże się trzech kompozytorów (i to jakich!), z których wprawdzie żaden nie urodził się w Wiedniu, ale którzy właśnie tam rozwijali się artystycznie: Józef Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) i Ludwik van Beethoven (1770-1827) –

Więcej