Polski

CZY WIECIE, ŻE… Dyrektor pasjonat!!!


A, że był niewątpliwie pasjonatem opery, to choćby po przeczytaniu jego książki 5000 tysięcy wieczorów w operze nikt nie powinien mieć wątpliwości, a jego kariera i sukcesy tylko to potwierdzają. Rudolf Bing, bo o nim mowa, ukończył studia na Uniwersytecie Wiedeńskim, pobierał też lekcje śpiewu. Pracował jako impresario operowy i koncertowy w Wiedniu (1923–1927), Darmstadt (1928–1930) i Berlinie (1930–1933), następnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii.
Od 1934 do 1949 roku pełnił funkcję kierownika Glyndebourne Opera i organizatora Festiwalu operowego w Glyndebourne, którego od 1936 roku był generalnym menadżerem. W 1946 roku otrzymał obywatelstwo brytyjskie. Był organizatorem i w latach 1947–1949 pierwszym kierownikiem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu. Od 1950 roku przez 22 lata pełnił funkcję generalnego menadżera Metropolitan Opera w Nowym Jorku. A Metropolitan za jego rządów kwitła- z największymi  gwiazdami wokalistyki światowej na scenie. Został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego w stopniu komandora oraz Legią Honorową, a w 1971 roku otrzymał tytuł szlachecki.
Opublikował książki: 5000 Nights at the Opera (Nowy Jork 1972) i A Knight at the Opera (Nowy Jork 1981).
Pod koniec życia zmagał się z chorobą Alzheimera. Zmarł w Nowym Jorku 2 września 1997 roku.

zdjęcie: Metropolitan Opera, 1905 rok
źródło: wikipedia