English

Danuta Salska

Crew: Soliści

————

Na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi pojawiła się po raz pierwszy w 1971 jako tytułowa Białowłosa Henryka Czyża. W początkowym okresie swojej kariery scenicznej artystka wykonywała partie sopranu koloraturowego jak Ewa w Hrabinie Moniuszki i Olimpia w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, by z czasem przejść na partie lirico spinto jak tytułowa Traviata Verdiego i Betsy w Henryku VI na  łowach Kurpińskiego. Swój stały rozwój wokalny artystka zwieńczyła na łódzkiej scenie trzema wielkimi partiami sopranowymi: Elżbietą w Tannhäuserze Wagnera, Leonorą w Trubadurze Verdiego i tytułową Normą Belliniego, a ostatnia realizacja z udziałem Danuty Salskiej na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego to Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego (Tatiana) w słynnej reżyserii Macieja Prusa w 1983 roku.

W latach osiemdziesiątych XX w. artystka wyjechała do Niemiec i tu na scenach niemieckich teatrów operowych kontynuowała karierę artystyczną. W Teatrze Wielkim w Łodzi wystąpiła jeszcze raz – w 1992 roku na koncercie z okazji Jubileuszu 25-lecie Teatru Wielkiego w Łodzi.