Polski

Z MUZYKĄ NA WESOŁO – I DOBRA ZABAWA

————

Projekt internetowy „Z muzyką na wesoło” Teatr Wielki w Łodzi zrealizował wraz z Partnerem Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej. Zapraszamy do zabawy i nauki.
Projekt ma na celu, zgodnie ze statutem Teatru oraz misją Fundacji, upowszechnienie szeroko rozumianej kultury, a przede wszystkim teatru operowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez stworzenie portalu internetowego przyjaznego dla wszystkich oraz poprzez wspólną zabawę chcemy przybliżyć w sposób profesjonalny, ale na wesoło, wiedzę o instrumentach muzycznych, o zawodach teatralnych oraz o historii i spektaklach Teatru Wielkiego w Łodzi. Projekt ma na celu nie tylko edukację, ale również działania na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci z małych wsi i miasteczek odległych od Teatru mają bardzo utrudniony dostęp do kultury, dlatego chcemy przybliżyć im podstawowe zagadnienia związane z operą i baletem oraz szeroko rozumianą muzyką.
Projekt ten jest kolejnym etapem realizowanym w ramach dostępności cyfrowej przez Teatr Wielki w Łodzi. Po udostępnieniu większości zbiorów Archiwum Artystycznego Teatru w Cyfrowym Muzeum teraz chcemy zadbać o dzieci i młodzież. Dzięki współpracy z Fundacją LOTTO, portal www.zmuzykanawesolo.operalodz.com będzie pośrednikiem miedzy Teatrem a nauczycielami i dziećmi z odległych miejscowości. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy będziemy tworzyli wspólnie nowe pokolenie świadomych odbiorców kultury.Mamy nadzieję, że dostarczymy Państwu nie tylko dobrą zabawę, ale również sporo interesującej wiedzy.

Realizacja: Teatr Wielki w Łodzi
Partner: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Pomysłodawca i koordynator projektu: Iwona Marchewka
Koordynator muzyczny: Michał Kocimski
Realizacja portalu, projekt graficzny: FAST4NET Internet Solutions, Łódź

Współpraca przy realizacji projektu:

muzycy:
Maja Ludwika Tomaszewska-Klimek – skrzypce
Marzena Kowalczyk  – flet
Joanna Jakubowska – harfa
Marcin Bańczyk – wiolonczela
Michał Przeździecki – kontrabas
Fryderyk Bodzianowski – waltornia
Jacek Kasprzak – puzon
Mirosław Dudek – trąbka
Jacek Dzidowski – tuba
Jan Pawlak – wibrafon

Piotr Karczewski – projekt logo
Mariusz Pikor – nagrania audio
Grzegorz Bernatek – nagrania video, montaż i animacje

Za współpracę dziękujemy również pracownikom działu literackiego Teatru Wielkiego w Łodzi, którzy czynnie uczestniczyli w powstawaniu projektu:
Ewa Kowalska-Brodek
Magdalena Jóźwiak
Paulina Pomykała-Przeździecka
Tomasz Graczyk
Piotr Krauze

Życzymy dobrej zabawy!