Polski

Odszedł Józef Kański

————

Był wspaniałym Przyjacielem naszego Teatru od początku jego istnienia; towarzyszył mu od inauguracyjnej premiery niemal do dziś, zawsze życzliwy i oddany sztuce operowej, obiektywny krytyk muzyczny i prawdziwy znawca i wielbiciel opery.
Józef Kański – publicysta muzyczny i krytyk teatralny, autor niezliczonych artykułów o muzyce i jej twórcach, to spod jego pióra „wyszedł” używany do dziś słynny Przewodnik operowy.
Józef Kański odszedł 19 sierpnia 2023 roku w wieku 95. lat. Trudno będzie nam przyzwyczaić się do „pustego miejsca” w pierwszym rzędzie naszego amfiteatru, z którego życzliwym
i obiektywnym okiem obserwował kolejne premiery.

Na 40-lecie Teatru Wielkiego w Łodzi Pan Józef tak nam dziękował:

(…) I jeżeli na zakończenie powiem, że przyjeżdżając na przestrzeni minionych lat 40-tu po wielokroć do łódzkiego Teatru Wielkiego, a i wcześniej jeszcze do innych azylów tamtejszej operowej sceny, nigdy prawie nie doznałem artystycznego zawodu, to będzie to, jak sądzę, największa pochwała, jakiej krytyk może udzielić przybytkowi sztuki.

Panie Józefie, serdecznie dziękujemy.

Odszedł jeden z ostatnich prawdziwych znawców opery, jej wielbiciel i propagator.
Rodzinie Pana Józefa składamy najszczersze kondolencje
.

 

Renata Sas, Ewa Pankiewicz, Józef Kański, Bohdan Wróblewski
fot. Chwalisław Zieliński