English

Jerzy Jadczak

Crew: Soliści

————

Był uczniem słynnej Ady Sari i stypendystą kursu mistrzowskiego u Paolo Romano w Lucernie. W 1963 związał się z Teatrem Wielkim w Łodzi, gdzie zaśpiewał prawie wszystkie barytonowe partie w realizowanych w teatrze przedstawieniach. Najlepiej czuł się w partiach Verdiowskich. Te najważniejsze to: Germont w Traviacie, tytułowy Nabucco i Rigoletto, Poza w Don Carlosie, Amonasro w Aidzie, Jagon w Otellu, Hrabia di Luna w Trubadurze, a także Jelecki w Damie pikowej Czajkowskiego, Scarpia w Tosce, Marceli w Cyganerii, Sharpless w Madame Butterfly Pucciniego, Ashton w Łucji z Lammermoor Donizettiego, Escamillo w Carmen Bizeta, Walenty w Fauście Gounoda, Don Ferrando w Fideliu Beethovena, Figaro w Weselu Figara Mozarta, Miecznik w Strasznym dworze i Janusz w Halce Moniuszki, tytułowy Kniaź Igor Borodina. Jerzy Jadczak ma w swoim dorobku artystycznym blisko 50 pierwszoplanowych partii barytonowych przeznaczonych zarówno na głos liryczny jak i dramatyczny.

Ostatni występ artysty na scenie naszego Teatru to Miecznik w Strasznym dworze w 1994 w jubileuszowym spektaklu z okazji 40-lecia sceny operowej w Łodzi.

Artysta śpiewał także poza granicami Polski m.in.: we Włoszech, Niemczech, Belgii, Holandii, Grecji, Bułgarii i Związku Radzieckim. W 1992 roku wyjechał do Austrii, gdzie na kontraktach śpiewał w operach w Linzu, Grazu oraz w Klagenfurcie.

Za swoje dokonania artystyczne został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.