Polski

chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi

Zespół: Soliści