English

Izabela Kobus

Crew: Soliści

————

Laureatka  Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Tuluzie (1969), studia muzyczne ukończyła z wyróżnieniem w Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi w klasie śpiewu prof. Olgi Olginy. Solistka Teatru Wielkiego w Łodzi od 1967 roku umiejętności wokalne doskonaliła w Jugosławii u prof. Wladimira Rużdjaka w ramach stypendium Ministerstwa Kultury.

Występowała na czołowych scenach operowych Związku Radzieckiego, Niemiec, Bułgarii, Grecji, Czechosłowacji, Jugosławii i Francji. Repertuar artystki obejmuje ponad 30 partii operowych, operetkowych i musicalowych. Na łódzkiej scenie operowej te najważniejsze to m.in.: Amneris w Aidzie i Eboli w Don Carlosie Verdiego, tytułowa Carmen Bizeta, Cherubin w Weselu Figara Mozarta, Suzuki w Madame Butterfly Pucciniego. Wielką sympatię publiczności artystka zdobyła także brawurową rolą Leadera w musicalu Zorba Johna Kandera.

Artystka często gościła na polskich i zagranicznych estradach filharmonicznych z wielkim powodzeniem wykonując rozległy repertuar oratoryjno-kantatowy i pieśniarski. Równocześnie z występami scenicznymi prowadziła działalność pedagogiczną w łódzkiej Akademii Muzycznej. Pod koniec lat osiemdziesiątych wyjechała do Kanady, gdzie kontynuuje pracę pedagogiczną.

Odznaczona Honorową Odznaką Miasta Łodzi i Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.