English

Ireneusz Jakubowski

Crew: Soliści

————

Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w 1973 roku podjął studia wokalne pod kierunkiem prof. Władysława Malczewskiego. W 1978 roku został zaangażowany do Teatru Wielkiego w Łodzi przez Bohdana Wodiczkę; w tym samym roku we wrześniu zadebiutował partią Posłańca w Aidzie Verdiego.

Artysta ma w swoim dorobku zawodowym współpracę ze wszystkimi teatrami muzycznymi w Polsce. Brał udział w licznych tournées po Europie; wielokrotnie występował w Holandii śpiewając w Tosce Pucciniego, Traviacie Verdiego i Purytanach Belliniego. Wykonywał także wielkie klasyczne partie operetkowe i muzykę oratoryjną.

W Teatrze Wielkim w Łodzi wystąpił ponadto w głównych partiach tenorowych m.in. w Aidzie Traviacie Verdiego, Cyganerii Pucciniego, Carmen Bizeta, Adrianie Lecouvreur Ciléi, Pajacach Leoncavalla, Rycerskości wieśniaczej Mascagniego, Wesołej wdówce Lehára.

Przez cały okres kariery scenicznej Ireneusz Jakubowski prowadzi równolegle pracę dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (wykłada prawo rzymskie).